06 September 2008

C小姐

一直想寫數天前發生的一件事

幾個月前因為某朋友的緣故而認識了C小姐, 見過數次面

完全談不上熟悉, 不過我們都分別與某朋友相熟, 所以偶爾都會碰面
她是很熱情很吵很多話的那一種, 說得真實一點是口沒遮攔那一種
其實我很喜歡熱情的朋友的, 不過我又說不出她那裡不對勁
對她印象其實都真的不是太好, 不過作為普通朋友又沒什麼所謂

早幾天我與朋友晚飯時C小姐都來了, 一直拿著電話在說個不停
聽到她分別打了幾通電話, 都是重覆地說著有大概2個重點,


1. "幫我寫啦, 有幾麻煩姐, 一定冇事架"
2. "一係你幫我比左o個舊錢佢, 對你黎講濕濕碎啦"

她的音量太大, 我與朋友除了聽她傾電話外沒有其他選擇
我聽得莫名其妙, 只是覺得她的語氣態度很奇怪, 沒什麼禮貌那樣
當她行開了時, 朋友告訴了我故事大概, 而我對她的印象降至最低點原來C小姐公司辭職要兩個月通知, 而她架空了她上司遞了信給老闆
結果上司故意處處留難她, 她覺得還有個半月實在捱不下去
於是不斷叫身邊的醫生朋友們為她合力寫假紙(即是那些電話的內容)

令她可以合理地這個半月不用上班, 甚至連精神病都打算作出來


我看她倒可能真的有精神病
她傾完電話後還在抱怨那些醫生不夠朋友婆婆媽媽女人一樣
醫生朋友不願寫是正常反應吧, 偽造病歷不是隨街拋垃圾罰款了事那樣簡單吧
我都不清楚後果有多嚴重, 奇怪在她覺得別人冒險為她圓謊好像是必然的
就好像F=ma, 100度水會變蒸氣那種facts一樣
朋友忍不住與她理論可能連累醫生失去寒窗苦讀7年的牌照的可能性

C小姐一臉不滿一臉不耐煩地拋下一句

"我個計劃咁周詳邊有可能會有事丫, 跟本就唔會有事, 驚都多X餘既"

當時的我面色應該已經很難看, 我在想的是為什麼我會與這樣的人同檯吃飯
我一直低頭吃飯沒有加入對話因為我怕我會太直接令朋友難做
誰不知朋友勸不服她竟然叫她問問我意見
她竟然用期待的眼神望著我, OMG, 她不是覺得我會站在她那邊同意她的做法吧
我望著她, 考慮了5秒, 平靜地說了以下的話

"那怕只有0.1%壞事的可能, 都不應迫你的朋友用前途去為你冒險吧, 你憑什麼呢? 到時你拿什麼還給人呢? 你不覺得自己自私的嗎?"

結果之後一片寂靜...
我果然不應該出聲的, 不過我看到我朋友在暗笑
損了C小姐的面子著實抱歉我心感遺憾, 奈何我真的覺得你是一個神經病
我將一大篇理論濃縮成短短數句已經十分客氣
如果不幫你寫假紙你會死掉的話你的醫生朋友們倒應該考慮一下冒險
但你只是不想上班不想受那個半月的氣
好, 我理解上司留難你每一天都真的是很難捱的
既然那麼有性格為什麼不拿個半月人工出來扔在上司面上呢
那就可以馬上立刻即時神氣地大搖大擺地離開啦


在我心目中, 一向只有美人才可以隨意但又認真地提出這類不合理要求
因為之後男士們會為了搏紅顏一笑心甘情願去擲月亮
這樣各取所需事情就又變得合理了

但很可惜, C小姐與美女二字相距太遠, 整件事就馬上變得匪夷所思了
啊! 真不公平呀!
對呀, 事實就是這樣嘛那餐飯, 結果靜靜地吃完了

2 comments:

ah-yun said...

哇﹐好利害呀你。年輕的我可能都說得出﹐現在呀﹐唔知lu。應該咁講﹐呢種人﹐根本唔會同檯食飯吧。

jan said...

其實在一般情況下我都說不出的, 畢竟我都不是衝動的一類人. 不過她那個咀臉真的會賜予你力量. 只能嘆一句, 天下之大, 無奇不有啊!

Some Comments

Some Other Posts