13 November 2008

原來可以沒有蔥

烏頭原來很美味的=]


我一向很怕吃魚的, 很老土地又是那些曾被魚骨哽到的陰影
而且我又很怕魚腥味, 大家認為非常有 "魚味" 的我都會覺得非常腥
但有些蒸魚大大條的又沒甚麼骨的, 只要不碰魚肚位置再加上大量蔥我覺得很好吃的
我很喜歡煮食, 不過魚就真的煮不了, 未弄熟的魚那腥味真的很恐怖
總不成一邊弄一邊閉氣吧, 那是很白痴的行為
每次吃魚我都會很小心地左挑右挑提防又把骨都吞下去, 令我再進一步害怕
其實一直以來除了蒸魚之外我真的很少碰別的, 不過我不想一直這樣
所以近來, 我在學習吃魚...
對, 是學習...
由於是潮州人的關係, 家中常有烏頭吃, 而我就一直都覺得腥而拒絕放入口
我在魚的旁邊見不到豉油與蔥就會覺得魚會有骨和非常腥 (完全沒有邏輯可言)
我爸爸總是邊搖頭邊說 " 你竟然覺得烏頭腥簡直是一個天大的笑話! "
一個月前開始我迫自己每次都吃一點, 初時我會沾上大量醋或豆醬後才吃
原來 "自我相迫" 這個方法真的有效的, 現在我沒有醋或豆醬都不再覺得腥了
甚至... 覺得非常美味... "見過鬼怕黑" 這句話會令人錯過很多東西的!
現在我可以一個人吃一條烏頭魚, 爸爸在旁不懷好意地說
" 很快有人會吃到嘔之後又打回原形不再吃了, 只不過原因不一樣! "
哈哈, 才不會呢 =]

p.s. 那個不吃蛋不吃貝殼類的朋友或者都應該考慮自我相迫一下了 =D

1 comments:

麥斯威爾 said...

貝殼類我有食你睇唔到姐=p上次去長洲我都有食帶子
我只係免得過就唔食姐=p~
不過蛋就...
想當年細過一日食一隻蛋有十蚊收入~
我都只係食左幾日~就頂唔順...
我聞到勁d o既蛋味都覺得難受,唔好攪我=p
同埋我仲有很多東西不吃哩~~哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~

Some Comments

Some Other Posts